Contoh Berita Acara Pelantikan Pejabat Pegawai

1/04/2013
Sebagai syarat agar surat dokumen (administrasi) dari kegiatan yang dilaksanakan memiliki kekuatan hukum harus dibuktikan dengan Berita Acara. Berita Acara yang dibuat harus ditanda tangani pejabat pelantik, petugas/pegawai dilantik, rohaniwan, saksi-saksi serta harus diketahui pejabat yang mempunyai wewenang lebih tinggi dari pejabat pelantik.

Blogger ID

Contoh :

Berita Acara Pelantikan

Dengan mengucap Bissmillahirrahmanirrahim
Pada hari ini, Jum'at Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas saya (nama jabatan pelantik) melantik (nama petugas yang dilantik) sebagai sebagai berikut:
1. Nama petugas sebagai (nama jabatan)
2. Nama petugas sebagai (nama jabatan)
3. dan seterusnya
dihadapan (nama Ketua organisasi/instansi), dan seterusnya bertempat di (nama tempat dilaksanakan acara).


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk maklum sepenuhnya


Nama jabatan pelantik


( Nama Jelas )

Yang dilantik:


Nama yang dilantik

Saksi-saksi
1. Rohaniwan: Nama ( ________________________________ )


2. Kepala/Ketua instansi/lembaga/organisasi/: Nama ( ________________________________ )

Mengetahui:
Pejabat yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dari petugas pelantik

Tanda tangan
( Nama Jelas)


Artikel Lainnya:

Naskah Asli Pernyataan Berhenti Soeharto Sebagai Presiden RI, 21 Mei 1998
Kata Sumpah Janji Pelantikan Pejabat/Pegawai/Petugas
Beginalah Asal Mulanya Jokowi Menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta
Tips Menghilangkan Perasaan Takut Sebagai MC Ketika Berada di Atas Panggung
Inilah Senjata Kekuatan Iran Melawan Sanksi Embargo Ekonomi USA dan Negara Sekutunya
Ronamasa